Βρέθηκε ισχυρή σύνδεση μεταξύ της ΔΕΠΥ και της Διαταραχής Αποθησαυρισμού

By | December 12, 2023

Μια πρόσφατη μελέτη αποκάλυψε σημαντικά ευρήματα σχετικά με τη σχέση μεταξύ της διαταραχής ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας (ADHD) και της διαταραχής συσσώρευσης. Η μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο Journal of Psychiatric Researchδιαπίστωσε ότι τα άτομα με ΔΕΠΥ έχουν σημαντικά υψηλότερο επιπολασμό συμπτωμάτων συσσώρευσης σε σύγκριση με τα άτομα με ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή (OCD) και τα υγιή άτομα.

Το κίνητρο για αυτήν την έρευνα προήλθε από την περίπλοκη και κάπως παρεξηγημένη φύση της διαταραχής αποθησαυρισμού. Παραδοσιακά θεωρείται ως υποτύπος της ΙΨΔ, η διαταραχή αποθησαυρισμού έχει αναγνωριστεί ως ξεχωριστή ψυχιατρική πάθηση από το 2013. Χαρακτηρίζεται από συνεχή δυσκολία διάθεσης περιουσιακών στοιχείων, ανεξάρτητα από την πραγματική τους αξία, που οδηγεί σε ακατάστατους και μη διαχειρίσιμους χώρους διαβίωσης.

«Αν και η διαταραχή αποθησαύρισης είναι μια υποδιαγνωσμένη διαταραχή στο γενικό πληθυσμό, πολλοί ασθενείς με ΔΕΠΥ παραπονιούνται για συμπτώματα συσσώρευσης στην κλινική πράξη», εξήγησε ο συγγραφέας της μελέτης Giacomo Grassi, ψυχίατρος στο Brain Center Firenze στην Ιταλία.

«Ωστόσο, μόνο λίγες μελέτες έχουν διερευνήσει την παρουσία συμπτωμάτων συσσώρευσης σε άτομα με ΔΕΠΥ. Έτσι, ο στόχος της μελέτης ήταν να αξιολογήσει τον επιπολασμό των συμπτωμάτων της διαταραχής αποθησαυρισμού σε ενήλικες με ΔΕΠΥ. Ο δεύτερος στόχος ήταν να συγκριθεί ο επιπολασμός της διαταραχής αποθησαυρισμού μεταξύ ασθενών με ΔΕΠΥ, ασθενών με ΙΨΔ και υγιών ελέγχων».

Στη μελέτη συμμετείχαν 157 ενήλικες: 57 με ΔΕΠΥ, 50 με ΙΨΔ και 50 μάρτυρες, ανάλογα με την ηλικία και το φύλο. Οι διαγνώσεις ADHD και OCD βασίστηκαν σε κριτήρια που περιγράφονται στο Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition (DSM-5).

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν διάφορα επικυρωμένα εργαλεία για να αξιολογήσουν διάφορες πτυχές αυτών των διαταραχών. Το Saving Inventory-Revised (SI-R) χρησιμοποιήθηκε για την αξιολόγηση των συμπτωμάτων συσσώρευσης, ενώ η κλίμακα αξιολόγησης ADHD ενηλίκων Barkley-IV (BAARS-IV) αξιολόγησε τα συμπτώματα ΔΕΠΥ. Επιπλέον, η κλίμακα Yale-Brown Obsessive-Compulsive Scale (Y-BOCS) και το Depression Symptom Questionnaire (SDQ) χρησιμοποιήθηκαν για τη μέτρηση των συμπτωμάτων της ΙΨΔ και των συμπτωμάτων διάθεσης/άγχους, αντίστοιχα. Η Κλίμακα Παρορμητικότητας Barratt (BIS-11) παρείχε πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά παρορμητικότητας.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι ενήλικες με ΔΕΠ-Υ είχαν 32,1% επιπολασμό συννοσηρότητας διαταραχής συσσώρευσης, σημαντικά υψηλότερο από το 8% στους ασθενείς με ΙΨΔ και 4% στους υγιείς μάρτυρες. Ακόμη και όταν τα κριτήρια για τη διάγνωση της διαταραχής αποθησαύρισης περιορίστηκαν (συγκεκριμένα εστιάζοντας στην υπερβολική ακαταστασία και τη δυσκολία απόρριψης, εξαιρουμένης της καταναγκαστικής απόκτησης), οι ασθενείς με ΔΕΠ-Υ είχαν ακόμα υψηλότερα ποσοστά επιπολασμού.

Όσον αφορά τα συγκεκριμένα συμπτώματα συσσώρευσης, τα άτομα με ΔΕΠΥ είχαν σημαντικά υψηλότερες βαθμολογίες τόσο από ασθενείς με ΙΨΔ όσο και από υγιείς μάρτυρες. Είναι ενδιαφέρον ότι δεν βρέθηκαν σημαντικές διαφορές στη συσσώρευση συμπτωμάτων μεταξύ των ασθενών που λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή και των ασθενών που δεν λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή στις ομάδες ΔΕΠΥ και ΙΨΔ. Επιπλέον, η μελέτη τόνισε ότι στην ομάδα της ΔΕΠΥ, τα άτομα με συννοσηρή διαταραχή συσσώρευσης εμφάνισαν πιο σοβαρά συμπτώματα ΔΕΠΥ και υψηλότερες βαθμολογίες παρορμητικότητας.

«Στη μελέτη μας, βρήκαμε υψηλό επιπολασμό σημαντικών συμπτωμάτων συσσώρευσης σε ενήλικες με ΔΕΠΥ», είπε ο Grassi στο PsyPost. «Σχεδόν το ένα τρίτο των ασθενών με ΔΕΠΥ εμφανίζουν σημαντικά συμπτώματα διαταραχής συσσώρευσης».

«Το εκπληκτικό εύρημα είναι ότι οι ασθενείς με ΔΕΠΥ έχουν υψηλότερα ποσοστά διαταραχής αποθησαυρισμού από τους ασθενείς με ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή. Αυτό το τελευταίο γεγονός είναι σημαντικό δεδομένου ότι, στο DSM-5, η διαταραχή αποθησαυρισμού ταξινομείται στο κεφάλαιο της ιδεοψυχαναγκαστικής διαταραχής και των συναφών διαταραχών και έχει ιστορικά θεωρηθεί μια παραλλαγή της ΙΨΔ πριν ταξινομηθεί ως ξεχωριστή διαταραχή».

Παρά τα διορατικά ευρήματά της, η μελέτη έχει ορισμένους περιορισμούς. Για παράδειγμα, το μικρό μέγεθος δείγματος μπορεί να περιόρισε το βάθος των κλινικών διαφορών που εντοπίστηκαν. Στο μέλλον, οι ερευνητές προτείνουν μελέτες μεγαλύτερης κλίμακας για την περαιτέρω διερεύνηση της σχέσης ADHD-HD, εστιάζοντας ιδιαίτερα στις επιπτώσεις της θεραπείας.

«Ο κλινικός αντίκτυπος (π.χ. στη γενική λειτουργία και την ποιότητα ζωής) της συσσώρευσης των συμπτωμάτων σε ασθενείς με ΔΕΠ-Υ είναι ακόμη σε μεγάλο βαθμό άγνωστος», είπε ο Γκράσι. «Επιπλέον, αν και ορισμένες αναφορές περιπτώσεων υποδηλώνουν κάποια επίδραση των φαρμάκων κατά της ΔΕΠΥ σε ασθενείς με πρωτογενή διάγνωση διαταραχής συσσώρευσης, καμία μελέτη δεν έχει διερευνήσει τις επιδράσεις των φαρμάκων κατά της ΔΕΠΥ στα συμπτώματα συσσώρευσης σε ασθενείς με ΔΕΠΥ».

«Το κύριο μήνυμα από τη μελέτη μας είναι ότι η διαταραχή αποθησαυρισμού φαίνεται να είναι συχνή σε ενήλικες με ΔΕΠΥ, επομένως οι κλινικοί γιατροί θα πρέπει να δώσουν προσοχή σε αυτή τη συννοσηρότητα στον πληθυσμό της ΔΕΠΥ», πρόσθεσε.

Η μελέτη, «Ποιος πραγματικά αποθησαυρίζει; Συσσώρευση συμπτωμάτων σε ενήλικες με διαταραχή ελλειμματικής προσοχής υπερκινητικότητας (ADHD), ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή (OCD) και υγιείς μάρτυρες», γράφτηκε από τους Giacomo Grassi, Corinna Moradei, Chiara Cecchelli και Michael van Ameringen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *